Menu
Obec Harmanec
ObecHarmanec

Dane a poplatky

Daň za psa

Správca dane určuje sadzbu dane 50,00 € za jedného psa a kalendárny rok. Táto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s preukazom ZŤP.

Evidencia psov

Ak pes nie je nahlásený do evidencie psov na obecnom úrade, držiteľ psa sa dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, aj keď neohlási na obecnom úrade, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný. Každý pes musí mať známku.  Známka nie je prenosná na iného psa. Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa úhynu psa, darovania psa, straty psa ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť.


Daň za ubytovanie

Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie. 

PLATITEĽOM DANE JE:
Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.

DAŇOVNÍKOM DANE JE:
Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:
Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá začala prevádzkovať zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie, je povinná do 30 dní odo dňa tejto skutočnosti splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani za ubytovanie. Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa zrušenia prevádzkovania ubytovacích zariadení podliehajúcich dane ...) splniť si ohlasovaciu povinnosť.

Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za ubytovanie, najmä sadzbu dane, rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, náležitosti potvrdenia o zaplatení dane, lehoty a spôsoby jej odvodu obci, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane.


Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov:

Orná pôda

 • Hodnota pôdy  €/m2 - 0,10
 • Ročná sadzba dane (%) - 1,50

TTP

 • Hodnota pôdy  €/m2 - 0,0212
 • Ročná sadzba dane (%) - 1,50

Záhrada

 • Hodnota pôdy  €/m2 - 1,32 
 • Ročná sadzba dane (%) - 0,90

Lesné pozemky

 • Hodnota pôdy  €/m2 - 0,155
 • Ročná sadzba dane (%) - 1,00

Zastavané plochy a nádvoria

 • Hodnota pôdy  €/m2 - 1,32
 • Ročná sadzba dane (%) - 1,00

Stavebné pozemky

 • Hodnota pôdy  €/m2 - 13,27
 • Ročná sadzba dane (%) - 1,00

Ostatné plochy

 • Hodnota pôdy  €/m2 - 1,32
 • Ročná sadzba dane (%) - 1,00

Daň zo stavieb

Stavby na bývanie a drobné stavby

 • Ročná sadzba dane €/m2 - 0,100
 • Príplatok za podlažie (€) - 0,10

Stavby na poľnoh. produkciu, skleníky

 • Ročná sadzba dane €/m2 - 1,00
 • Príplatok za podlažie (€) - 0,33

Stavby rekreačných a záhradných chát

 • Ročná sadzba dane €/m2 - 1,00
 • Príplatok za podlažie (€) - 0,33

Samostatne stojace a hromadné garáže

 • Ročná sadzba dane €/m2 - 0,35
 • Príplatok za podlažie (€) - 0,33

Priemyselné stavby

 • Ročná sadzba dane €/m2 - 1,20
 • Príplatok za podlažie (€) - 0,33

Stavby na ostatné podnikanie

 • Ročná sadzba dane €/m2 - 1,20
 • Príplatok za podlažie (€) - 0,33

Ostatné stavby

 • Ročná sadzba dane €/m2 - 1,35
 • Príplatok za podlažie (€) - 0,33

Daň z bytov

Byt vrátane príslušenstva (pivnice)

 • Ročná sadzba dane €/m2 - 0,10

Nebytový priestor

 • Ročná sadzba dane €/m2 - 0,10

Základom dane (t.j. hodnota, z ktorej sa platí daň) z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor môže správca dane (t. j. obec) všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení.


Poplatok za odvoz odpadu

Obec Harmanec vyberá poplatok za odvoz komunálneho odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

ROČNÁ SADZBA POPLATKU:

 • poplatok za odpad na osobu 0,1151 € (na 1 osobu a deň) za rok 42,00 €
 • poplatok za odpad FO podnikateľ, PO sa ukazovateľ dennej produkcie podľa §79 ods. 4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobiť koeficientom s hodnotou 1.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ vzniku poplatkovej (daňovej) povinnosti:

Každá fyzická osoba (ďalej len poplatník) je povinná  do 30 dní odo dňa vzniku trvalého pobytu alebo odo dňa prechodného pobytu, alebo odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť (vznik vlastníckeho vzťahu), alebo odo dňa užívania (nájomný a podobný vzťah) nehnuteľnosti na území obce splniť ohlasovaciu povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom platiteľa poplatku. Informácie pre uplatnenie odpustenia a zníženia poplatku za komunálny odpad sa uplatňuje na obecnom úrade.


Daň za nevýherné hracie prístroje

Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné zábavné hracie prístroje (počítačové hry, biliard, stolný futbal, stolný hokej, šípky a iné zariadenie na zábavné hry) na 35,00 € za jedno zariadenie a kalendárny rok. 

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Daňovník je povinný do 30 dní  ohlásiť aj zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Tlačivá sú k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov, ktorú musí na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole správcovi dane.


Daň za predajné automaty

Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:

 • 35,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
 • 165,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,
 • 70,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako  10 druhov tovarov,
 • 335,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovarov, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ:
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Daňovník je povinný do 30 dní  ohlásiť aj zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive. Tlačivá sú k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov, ktorú musí na výzvu správcu dane predložiť ku kontrole správcovi dane.

Rychlý kontakt

Obecný úrad
Harmanec 6
976 03

tel.číslo : 048/4198 224

e-maily :
obec@harmanec.sk
starostka@harmanec.sk

Napište nám

Preklad (translations)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

EURES

EURES

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:211
TÝŽDEŇ:545
CELKOM:1014497

Organizácie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 25/16 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 27/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 27/17 °C